Kun muuttaessa käy aineellinen vahinko

Mitäs, jos muutossa tavara kaikesta huolimatta rikkoutuu? Vakuutukset on hyvä tarkistaa kaiken varalta.

Tavaran rikkoutumisen aiheuttamista kustannuksista ja niiden korjaamisesta sovitaan yleensä etukäteen tilaajan ja muuttoyhtiön kesken. Jokainen tapaus käsitellään aina erikseen. Yleensä kotivakuutus kattaa vahingon.

Ellei toisin ole sovittu, asianmukainen pakkaaminen on aina tilaajan vastuulla. Muuttoyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan puutteellisestä pakkaamisesta aiheutuneita vahinkoja.

Lahden Muuttoexpertit on vakuuttanut toimintansa lakisääteisen tie- ja kuljetusvakuutuksen lisäksi vastuuvakuutuksella. Tie- ja kuljetusvakuutuksessa korvaussumma on 20 euroa/kuljetettava kilo. Vastuuvakuutus on mitoitettu sattuneen vahingon mukaan korvattavaksi.

Tilaajan on ehdottoman tärkeää tarkistaa oman kotivakuutuksensa korvausehdot muuttovahinkojen osalta.